CÁ BETTA HÓT

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Sản phẩm dành cho bạn

Betta Vàng
Mua ngay
+
250.000

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Betta Vàng  × 1 250.000
Betta Xanh Đậm  × 1 149.000
Tạm tính 399.000
Tổng 399.000
One Time Offer

149.000
- +
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon